Del
Fem spor for fremtidens biblioteker
11.07.2014

Et halvt års intensivt samarbejde mellem bibliotekarer, antropologer og designere i Projekt Folkets Bibliotek er nu endt med en rapport og fem udviklingsspor til bibliotekerne.

Pop-up biblioteket i Odense
11.07.2014

Odense Centralbibliotek har skabt et pop-up bibliotek i bymidten for at skabe liv og kulturelle aktiviteter i juli og august.

Lær om børn, sprog og litteratur
10.07.2014

Vejle og Odense Centralbibliotek afholder kurser for biblioteksmedarbejdere, der arbejder med opsøgende biblioteksbetjening og sprogstimulering af små børn.

Første introduktionsstilling på biblioteket
09.07.2014

Solrød bibliotek ansatte i juni, som den første kommune i landet, en medarbejder i en såkaldt introduktionsstilling. En ordning som blev aftalt ved OK13 for at få nyuddannede akademikere, der har været ledige i mere end et år, ud på arbejdsmarked.

Skal der være mindstekrav for biblioteksbudgetterne?
01.07.2014

Den store forskel på hvor meget kommunerne bruger på deres biblioteker, får formanden for Danmarks Biblioteksforening til at foreslå, at man sætter en nedre grænse for, hvor lidt man må bruge på sit bibliotek.

Længe ventet national strategi for Open Access
30.06.2014

Det skal være gratis at læse alle videnskabelige artikler fra danske forskere. Derfor lancerer Uddannelses- og forskningsministeren en strategi for Open Access i Danmark.

Kronprinsesse Mary besøgte Roskilde for at indvie Sommerbogen. Foto Timme Hovind

Så er det sommerferie…
27.06.2014

I dag går landets folkeskoleelever på sommerferie, og mange af dem vil tage et smut om biblioteket og deltage i Sommerbogen. Konkurrencen blev skudt i gang den 20. juni i Roskilde af en ægte prinsesse.

Kampagne skal få flere til at søge ind på IVA
27.06.2014

Det informationsvidenskabelige Akademi har lanceret en ny kampagne på Facebook. Kampagnen skal få kommende studerendes øjne op for den værdi, bibliotekarer og cand.scient.bibl’er skaber.

 

Skolereformen kalder på bibliotekarer

Tillykke. Der er i høj grad brug for bibliotekarernes kompetencer i den nye folkeskolereform.

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld

Del Din Viden

Hvad har folkebiblioteket med en svømmehal at gøre? Og hvorfor er der højtlæsning nede hos den lokale fysioterapeut?

02.07.2014

Sundhed er ikke længere noget, der udelukkende knytter sig til madpyramider og fitnessmaskiner – I dag er sundhed et bredt begreb, der sætter fokus på det hele menneske i både et fysisk, mentalt, socialt, kulturelt og eksistentielt perspektiv. Og det skal biblioteket da selvfølgelig bidrage til!

Levende læring - udvikling af biblioteksfaglige digitale læringsobjekter

01.07.2014

I undervisningssektoren bliver der i højere og højere grad anvendt digitale læremidler, og det er vigtigt at bibliotekerne holder trit med den udvikling. Bibliotekerne skal, som en relevant og naturlig samarbejdspartner for uddannelserne, kunne udvikle og levere digitale læringsobjekter, der kan facilitere de studerendes tilegnelse af informationskompetence. DEFF-projektet Levende læring udspringer af et ønske om at samle kræfterne og gøre det muligt at dele og redigere de læringsobjekter, som både DEFF og enkelte biblioteker lægger ressourcer i at skabe. Projektet er mundet ud i en platform, der kan supportere det ønske: www.learninglib.dk.

Del din viden

#Del Din Viden er dit faglige forum for videndeling med kollegaer og fagfæller.

#Tag del i debatten

#Fortæl om din idé.
Brug de andres viden.

Læs alle indlæg

Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større!

26.06.2014

Kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig – syd for den dansk-tyske grænse i Sønderjylland - er faldet markant de seneste årtier. For en stund har markeringen af 150-året for det store slag på Dybbøl i 1864 fået løftet lidt af tågesløret. Og den stort anlagte dramaserie fra DR om 1864, som kommer til efteråret vil utvivlsomt vække noget interesse. Men generelt står det skidt til – især blandt de yngre generationer. Og det er en skam. Det danske mindretal i Sydslesvig lever i bedste velgående og dansk kultur er en meget eftertragtet vare – også i den tyske flertalsbefolkning.

Da børnene erobrede biblioteket

26.06.2014

Kultur Østebro har givet 5V fra Kildevældsskolen nye muligheder for at relatere til den kunst, arkitektur og formgivning, der omgiver dem i deres dagligdag. Eleverne har deltaget i et kreativt forløb, hvor de har været med til at udvikle det kulturelle rum og visuelle udtryk i børnebiblioteket på Øbro Jagtvej Bibliotek. Resultatet af den tætte dialog mellem de unge og kunstnerne har været, at en ny "Cirkusplads for lopper" er blevet skabt.