Del
Hvad tjener man i det private?
19.12.2014

Næsten alle af Bibliotekarforbundets privatansatte medlemmer har en pensionsordning, mens knap hver anden ikke har mulighed for kompensation ved overarbejde, og rigtig mange er i tvivl om, hvorvidt de har ret til løn under barsel.

Fra frivilligt til kommunalt bibliotek
17.12.2014

Strib Bibliotek er siden 2012 blevet drevet af frivillige, efter byrådet ville lukke biblioteket. Nu har samme politikere besluttet, at biblioteket igen skal være kommunens ansvar.

Kulturministeren vil kåre årets bedste bibliotek
09.12.2014

Kulturminister Marianne Jelved vil belønne det bibliotek, der er bedst til at formidle sine tilbud til borgerne med 50.000 kroner.

Næsten alle kommuner sparer på bibliotekerne i 2015 – i Kalundborg er der dog penge til udvikling
04.12.2014

61 kommuner sparer igen på biblioteksbudgetterne, 24 lader bibliotekernes økonomi være uændret, mens 7 har øget budgetterne. Blandt dem er Kalundborg Kommune.

 

Sig nej til forandringer

Tag nejhatten på. Sig fra over for forandringer. Og lad være med at gå til møder, hvis de forhindrer dig i at udføre dit arbejde. Det er nogle af rådene fra professor i psykologi Svend Brinkmann, der i efteråret udkom med bogen Stå fast – et opgør med tidens udviklingstvang.

Læs mere her

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld

Del Din Viden

Samarbejde mellem biblioteker og skoler

08.12.2014

Der er blevet afholdt to netværksmøder i hhv. København og Odense med fokus på læsesvage børn og unge. Målet var at få bibliotekarer og undervisere til at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og skole til fordel for den gruppe af børn og unge, der møder mange udfordringer og bump på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Antropologistuderende Katia Kromann Nielsen fortalte ved begge møder meget medlevende om de udfordringer, der er ved at være ordblind studerende. ”Da jeg fandt ud af, at jeg var ordblind blev jeg både lettet, glad, vred og ked af det. Indtil da havde jeg brugt længere tid på studierne end mine medstuderende og tænkt, at jeg nok bare var lidt dummere og derfor måtte arbejde dét hårdere.”

KidSmart læring

05.12.2014

Det første år er nu gået med KidSmart samarbejdet mellem Brønderslev Bibliotek og 10 daginstitutioner i kommunen, og derfor er de første erfaringer nu i hus. Lige siden begyndelsen har der været en lystbetonet opbakning og et stort engagement omkring projektet – både fra daginstitutionerne og forældrene – og et stort ønske fra alle partnere om at videreføre samarbejdet ind i fremtiden. Alle daginstitutionerne kan med samlet stemme se det fornuftsbetonede i, at der tænkes digital dannelse ind i det daglige arbejde for således at klæde børnene bedre på med henblik på deres nuværende samt videre livslæring og uddannelse. ”Den digitale dannelse er kommet for at blive, men børn skal dog stadig være fysiske.” – Louise Larsen, Børnehaven Midgård. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og IBM.

Del din viden

#Del Din Viden er dit faglige forum for videndeling med kollegaer og fagfæller.

#Tag del i debatten

#Fortæl om din idé.
Brug de andres viden.

Læs alle indlæg

Biblioteksudstillinger – fra mavefornemmelser til konkret viden

01.12.2014

Udlåner bøger bedst, hvis de står eller ligger? Er forsider den mest optimale måde at præsentere en bog på? Hvor i biblioteket udlåner en udstilling bedst? Disse og flere spørgsmål er blevet behandlet i projektet ’Biblioteksformidling - fra ORD til DATA til HANDLING’. Biblioteksudstillinger kan blive markant bedre, hvis man måler på udlånet. Hvis vi har nogle tal på, HVOR og HVORDAN man bedst muligt udstiller, så kan biblioteksmedarbejderne selv bestemme, HVAD de udstiller. I projektet er der derfor lavet en række forsøg, som efterprøver forskellige mavefornemmelser indenfor udstillingspraksis. Det har resulteret i en række fingerpeg, der kan fungere som inspiration for, hvordan man nemt kan måle på egne udstillinger samt til hvilke aspekter, der skal overvejes, når man udstiller.

Klassefighten - En dyst i læsning

26.11.2014

Hvordan får man folkeskoleeleverne til at læse mere i deres sommerferie, uden ”tvang” eller sure formaninger? Varde Bibliotek forsøger med fest og kampgejst i en stor læsedyst, som breder sig over hele Varde kommune.